nordivo-logo
Bli kontaktad

Bli kontaktad av oss.

Bli kontaktad av oss.

Personuppgiftspolicy

Nordivo agerar som nordivo.se (“Vi” eller “Oss” eller “Vår” eller “Vårt”) åtar sig att garantera din integritet samtidigt som du tillhandahåller de mest unika tjänsterna (“Tjänster”). I denna policy hänvisar vi till dig som “användare”, “Kund”, “Du”, “Din”. Vid registreringen till vår e-postlista ber vi dig att förse oss med en viss mängd personlig information. Inlämning av sådan personlig information är frivillig, men utan den kanske du inte kan ta emot våra tjänster. Genom att tillhandahålla din personliga information samtycker du till att göra det i syfte att leverera tjänsten till dig.

Vad kan den personliga informationen vi samlar in innehålla?

Personlig information från dig: Vi samlar in förnamn, efternamn, e-postadress, företagsnamn och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda personuppgiftsinformation internt i ordning:


 • För att ge dig kundsupport och teknisk support.
 • Att tillhandahålla och driva tjänsterna.
 • Att utveckla, anpassa, utöka och förbättra våra tjänster.
 • För att kunna kontakta dig med allmänna eller personliga servicerelaterade meddelanden och reklammeddelanden.
 • För att förbättra vår datasäkerhet och bedrägeribekämpning.
 • För att följa alla tillämpliga lagar och regler.

I vilken utsträckning och till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi använder personlig information som samlats in via våra tjänster för en mängd affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål i beroende av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett avtal med dig, med ditt samtycke och/eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunder vi litar på bredvid varje syfte som anges nedan. Vi använder informationen som vi samlar in eller tar emot:


 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda din personliga information för att skicka produkt, service och annan relaterad information och/eller information om ändringar av våra villkor och policyer.
 • Uppfyll och hantera dina beställningar. Vi kan använda din information för att fullgöra och hantera dina beställningar, betalningar som görs via vår webbplats;
 • För att genomdriva våra villkor, villkor och policyer för affärssyfte, juridiska skäl och avtalsenliga avtal
 • För att hantera användarkonton. Vi kan använda din information för att hantera vårt konto och hålla det i funktionsdugligt skick.
 • För att svara på juridiska förfrågningar och förhindra skada. Om vi ​​får en stämning eller annan juridisk begäran, vi kan behöva inspektera de uppgifter vi har för att avgöra hur vi ska svara. Vi kan avslöja sammanlagd information om användare för sådana juridiska ändamål.
 • För att leverera tjänster till användaren. Vi kan använda din information för att förse dig med den begärda tjänsten.
 • För andra affärsändamål. Vi kan använda din information för andra affärssyfte, till exempel dataanalys, identifiera användartrender, bestämma effektiviteten i våra kampanjkampanjer, för att utvärdera och förbättra Våra tjänster, produkter, marknadsföring och din upplevelse. Vi använder inte identifierbar personlig information utan ditt samtycke.

Kommer din information att delas med någon?

När du skapar ett konto hos oss ger du ditt samtycke till att vi kan behandla eller dela data baserat på följande rättsliga grund:

 • Legitima intressen: Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.
 • Rättsliga skyldigheter: om vi rimligen misstänker att ditt konto har använts för ett obehörigt, olagligt eller kriminellt ändamål, ger du oss uttrycklig behörighet att dela information om dig, ditt konto och alla dina transaktioner med brottsbekämpning.


Klagomål

Om du har klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via info@nordivo.se, så hjälper vi dig efter bästa förmåga.

Du har dessutom rätt att framföra klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (Box 8114, 104 20 Stockholm, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se, Telefon.nr: 08-657 61 00, www.datainspektionen.se).


Dags för nästa steg?

Boka ett kort möte där vi kan diskutera era behov. Ser vi att det finns potential för ett framgångsrikt samarbete skapar vi gärna en offert.Alla rättigheter reserverade © 2024 Nordivo Webbyrå AB - Personuppgiftspolicy